ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Boekingen

Villa Cypris bvba neemt alle boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar.

Villa Cypris bvba behoudt zich het recht om ten alle tijde, zonder opgave van redenen, een boeking te weigeren.

Bij het boeken van een online reservering ontvangt u , na betaling van het voorschot, een bevestigingsmail en bij check – out kan een factuur aangevraagd worden.

  1. Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro.

In de prijs is inbegrepen:

BTW
Reiniging van de ruimtes na gebruik
gebruik van badlinnen
gebruik van de verzorgingsproducten
gebruik van het internet
gebruik van de parking

In de prijs is niet inbegrepen:
Extra wensen
Niet alcoholische dranken, alcoholische dranken ter plaatse verkrijgbaar en afzonderlijk te betalen
Het is niet toegestaan eigen dranken mee te brengen.

  1. Betalingen

U betaalt bij het online boeken het voorschotbedrag via een betalingssysteem. Na de betaling ontvangt u een bevestigingsmail van uw reservering en betaling.

  1. Annulaties

Bij annulering meer dan 48 uur op voorhand wordt u het voorschotbedrag teruggestort.
Vanaf 48 uur voor de gemaakte afspraak zal het betaalde voorschot ingehouden worden.

  1. Aansprakelijkheid

Villa Cypris bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

  • diefstal, verlies of schade van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de wellness. Indien u iets gebroken of beschadigd heeft, meld de schade aan de receptie en vereffen uw schuld.
  • het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in de spa

De persoon die de boeking gemaakt heeft en diegene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Villa Cypris zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf.

Bij niet juist gebruik, niet juist achterlaten van de spa kunnen aanvullende (schoonmaak of herstel) kosten worden doorgerekend. Villa Cypris heeft hierbij het recht eventueel de credit card van de klant te belasten.

  1. Klachten

Ondanks alle zorgen van Villa Cypris kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de receptie op te nemen, teneinde de receptie in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft u tot uiterlijk 1 week na uw vertrek van de spa de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via

  1. Algemeen

Uw contractpartij is Villa Cypris bvba, Canadasquare 3 A, 8300 – Knokke
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Villa Cypris.

Villa Cypris bvba
Canadasquare 3 A,
8300 Knokke
Ondernemingsnummer: 0701.676.026